Notowania

INS1119

Nazwa emitenta INDOS
Data autoryzacji2017-04-18
Data pierwszego notowania2017-04-18
Data wykupu2019-11-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)8 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.33
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,64
Strona www emitenta www.indos.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000