Notowania

INS1119

Nazwa emitenta INDOS
Data autoryzacji2017-04-18
Data pierwszego notowania2017-04-18
Data wykupu2019-11-22
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)8 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.33
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,23
Strona www emitenta www.indos.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000