Notowania

IDS1024

Nazwa emitenta Bank Gospodarstwa Krajowego
Data autoryzacji2014-05-26
Data pierwszego notowania2014-05-26
Data wykupu2024-10-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 270 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)23,78
Strona www emitenta www.bgk.com.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200