Notowania

IDS1018

Nazwa emitenta Bank Gospodarstwa Krajowego
Data autoryzacji2009-10-23
Data pierwszego notowania2009-10-26
Data wykupu2018-10-24
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)11 652 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.25
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)37,16
Strona www emitenta www.bgk.com.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100