Notowania

I2D0719

Nazwa emitenta i2 Development Spółka Akcyjna
Data autoryzacji2017-04-21
Data pierwszego notowania2017-04-21
Data wykupu2019-07-31
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)15 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.23
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,07
Strona www emitenta www.i2development.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000