Notowania

HGR0517

Nazwa emitenta HUSSAR GRUPPA
Data autoryzacji2014-07-31
Data pierwszego notowania2014-07-31
Data wykupu2017-05-17
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 707 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,78
Strona www emitenta www.hussar-gruppa.com

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000