Notowania

GTC0418

Nazwa emitenta GTC
Data autoryzacji2013-01-04
Data pierwszego notowania2013-01-04
Data wykupu2018-04-30
Wartość nominalna (PLN)66 666,67
Wartość emisji (PLN)196 133 343,14
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)328,97
Strona www emitenta www.gtc.com.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900