Notowania

GNO0320

Nazwa emitenta GETIN NOBLE BANK
Data autoryzacji2015-05-22
Data pierwszego notowania2015-05-22
Data wykupu2020-03-23
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)17 534 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)7,56
Strona www emitenta www.gnb.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900