GNB0220

Nazwa emitenta GETIN NOBLE BANK
Data autoryzacji2013-05-07
Data pierwszego notowania2013-05-07
Data wykupu2020-02-28
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)75 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.91
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)12,24
Strona www emitenta www.gnb.pl

 

Drukuj