Notowania

GHI0718

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2014-08-28
Data pierwszego notowania2014-08-28
Data wykupu2018-07-09
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)30 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)243,76
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200