GHE1220

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2016-12-15
Data pierwszego notowania2016-12-15
Data wykupu2020-12-09
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)25 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,29
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Drukuj