GHE0720

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2016-07-22
Data pierwszego notowania2016-07-22
Data wykupu2020-07-14
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)30 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,64
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Drukuj