Notowania

GHE0619

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2015-01-16
Data pierwszego notowania2015-01-16
Data wykupu2019-06-16
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)37 463 900,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,51
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500