Notowania

GHE0619

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2015-01-16
Data pierwszego notowania2015-01-16
Data wykupu2019-06-16
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)37 463 900,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,41
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
PGF1120 100,0000 100,0800
VTT0919 100,5200 61,3900