Notowania

GHE0519

Nazwa emitenta GHELAMCO INVEST
Data autoryzacji2015-07-08
Data pierwszego notowania2015-07-08
Data wykupu2019-05-22
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)26 990 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,83
Strona www emitenta www.ghelamco.com

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200