Notowania

GFN1217

Nazwa emitenta GRIFFIN REAL ESTATE INVEST
Data autoryzacji2016-03-22
Data pierwszego notowania2016-03-22
Data wykupu2017-12-29
Wartość nominalna (PLN)40 000,00
Wartość emisji (PLN)80 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.73
Strona www emitenta www.griffin-re.com

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000