Notowania

GFN1217

Nazwa emitenta GRIFFIN REAL ESTATE INVEST
Data autoryzacji2016-03-22
Data pierwszego notowania2016-03-22
Data wykupu2017-12-29
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)200 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.73
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)534,71
Strona www emitenta www.griffin-re.com

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800