Notowania

GBK0918

Nazwa emitenta GETBACK
Data autoryzacji2016-10-10
Data pierwszego notowania2016-10-10
Data wykupu2018-09-16
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)30 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,25
Strona www emitenta www.getbacksa.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
GHC0619 99,5000 102,1900
PGF1120 100,0000 100,0800