Notowania

GBK0819

Nazwa emitenta GETBACK
Data autoryzacji2016-03-24
Data pierwszego notowania2016-03-24
Data wykupu2019-08-08
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)18 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.23
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)3,93
Strona www emitenta www.getbacksa.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000