Notowania

GBK0819

Nazwa emitenta GETBACK
Data autoryzacji2016-03-24
Data pierwszego notowania2016-03-24
Data wykupu2019-08-08
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)18 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.23
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)8,70
Strona www emitenta www.getbacksa.pl

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000