Notowania

GBK0219

Nazwa emitenta GETBACK
Data autoryzacji2016-10-14
Data pierwszego notowania2016-10-14
Data wykupu2019-02-28
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)13 503 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.73
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)9,11
Strona www emitenta www.getbacksa.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PKN0418 100,5000 1 008,3700
ECH0418 101,5300 499,0000
BST1218 100,0000 452,3800