Notowania

FRR0517

Nazwa emitenta FERRATUM CAPITAL POLAND
Data autoryzacji2014-09-17
Data pierwszego notowania2014-09-17
Data wykupu2017-05-23
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)20 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)8.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)28,91
Strona www emitenta www.ferratumgroup.com

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000