Notowania

FLO0418

Nazwa emitenta FLORSEN
Data autoryzacji2016-01-25
Data pierwszego notowania2016-01-25
Data wykupu2018-04-30
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)10 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,77
Strona www emitenta

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000