Notowania

FFI0121

Nazwa emitenta FAST FINANCE
Data autoryzacji2016-06-20
Data pierwszego notowania2016-06-20
Data wykupu2021-01-15
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)6 989 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)10.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)22,73
Strona www emitenta www.fastfinance.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400