Notowania

EUR1028

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2016-10-28
Data pierwszego notowania2016-10-28
Data wykupu2028-10-25
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)5,23
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000