Notowania

EUR1028

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2016-10-28
Data pierwszego notowania2016-10-28
Data wykupu2028-10-25
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)750 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)6,77
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100