Notowania

EUR1027

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2017-03-30
Data pierwszego notowania2017-03-30
Data wykupu2027-10-22
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)1 000 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.375
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)3,69
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000