Notowania

EUR0136

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2016-01-21
Data pierwszego notowania2016-01-21
Data wykupu2036-01-18
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)2 000 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.375
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)10,54
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
PKN0418 100,4000 358,8100
ALR0522 106,5000 279,5600