Notowania

EUR0119

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2013-04-17
Data pierwszego notowania2015-04-13
Data wykupu2019-01-15
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)1 675 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.625
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)3,21
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100