Notowania

EUR0119

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2013-04-17
Data pierwszego notowania2015-04-13
Data wykupu2019-01-15
Wartość nominalna (EUR)1 000,00
Wartość emisji (EUR)1 675 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)1.625
Odsetki skumulowane (wartość w EUR)4,85
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000