Notowania

ELG0524

Nazwa emitenta ELBLĄG
Data autoryzacji2012-08-20
Data pierwszego notowania2012-08-20
Data wykupu2024-05-25
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)16 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.21
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,04
Strona www emitenta www.umelblag.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHJ0320 100,3800 0,0000
BST0921 99,9900 0,0000
BST1018 102,0000 0,0000