Notowania

EIB0826

Nazwa emitenta EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
Data autoryzacji2016-10-13
Data pierwszego notowania2016-10-13
Data wykupu2026-08-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)2 000 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.75
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)18,38
Strona www emitenta

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0524 107,0000 199,3900
GHC0619 99,5000 102,1900
PGF1120 100,0000 100,0800