Notowania

EIB0826

Nazwa emitenta EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
Data autoryzacji2016-10-13
Data pierwszego notowania2016-10-13
Data wykupu2026-08-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)1 100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.75
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,71
Strona www emitenta

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000