Notowania

ECH0519

Nazwa emitenta ECHO INVESTMENT
Data autoryzacji2014-07-23
Data pierwszego notowania2014-07-23
Data wykupu2019-05-15
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)70 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.41
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)200,10
Strona www emitenta www.echo.com.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000