Notowania

ECH0318

Nazwa emitenta ECHO INVESTMENT
Data autoryzacji2014-10-10
Data pierwszego notowania2014-10-10
Data wykupu2018-03-04
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)75 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.96
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,64
Strona www emitenta www.echo.com.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 133,3800
VTD0919 100,0000 131,2400