Notowania

DS1019

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2008-10-28
Data pierwszego notowania2008-10-28
Data wykupu2019-10-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)18 701 079 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)28,78
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000