Notowania

DS1017

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2006-10-27
Data pierwszego notowania2006-10-27
Data wykupu2017-10-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)15 171 466 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.25
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)35,53
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0522 106,5000 279,5600
GNB0418 99,7900 251,3300