Notowania

DS0726

Nazwa emitenta SKARB PAŃSTWA
Data autoryzacji2015-09-15
Data pierwszego notowania2015-09-15
Data wykupu2026-07-25
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)36 934 794 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)19,38
Strona www emitenta www.mf.gov.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHI0619 100,0000 511,0700
WXF0218 99,5000 504,4500
GHE0320 100,0000 436,0000