Notowania

CTG0417

Nazwa emitenta CUBE. ITG
Data autoryzacji2014-08-08
Data pierwszego notowania2014-08-08
Data wykupu2017-04-12
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)3 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.98
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)17,49
Strona www emitenta www.cubeitg.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500