Notowania

CSV0717

Nazwa emitenta CAPITAL SERVICE
Data autoryzacji2016-05-16
Data pierwszego notowania2016-05-16
Data wykupu2017-07-10
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)2 160 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)9.35
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)20,75
Strona www emitenta www.capitalservice.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500