Notowania

CSV0717

Nazwa emitenta CAPITAL SERVICE
Data autoryzacji2016-05-16
Data pierwszego notowania2016-05-16
Data wykupu2017-07-10
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)2 160 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)9.35
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)13,32
Strona www emitenta www.capitalservice.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100