Notowania

CAP0618

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2015-08-14
Data pierwszego notowania2015-08-14
Data wykupu2018-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)33 116 300,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.03
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,91
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
PBS0720 74,0000 70,5200