Notowania

CAP0618

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2015-08-14
Data pierwszego notowania2015-08-14
Data wykupu2018-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)33 116 300,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.03
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200