Notowania

CAP0617

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2014-08-04
Data pierwszego notowania2014-08-04
Data wykupu2017-06-13
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)35 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.31
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,14
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KRU0921 100,2000 203,9300
KR10621 100,6000 138,8300
BST0421 100,0000 138,2900