Notowania

CAP0419

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2017-01-13
Data pierwszego notowania2017-01-13
Data wykupu2019-04-15
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)15 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.53
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,82
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000