Notowania

CAP0318

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2015-05-08
Data pierwszego notowania2015-05-08
Data wykupu2018-03-18
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)11 114 500,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.03
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,15
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500