Notowania

CAP0318

Nazwa emitenta CAPITAL PARK
Data autoryzacji2015-05-08
Data pierwszego notowania2015-05-08
Data wykupu2018-03-18
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)11 114 500,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.03
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,19
Strona www emitenta www.capitalpark.pl

 

Data: 2017-05-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 63
Wartość emisji 65,43 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENG1019 101,9500 128 883,2600
PCR0421 100,0000 897,2100
GNB0618 100,8000 515,9100