Notowania

BZW0717

Nazwa emitenta BZ WBK
Data autoryzacji2014-08-01
Data pierwszego notowania2014-08-01
Data wykupu2017-07-17
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)475 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)7,78
Strona www emitenta www.bzwbk.pl

 

Data: 2017-04-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 423 63
Wartość emisji 66,70 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0720 93,9600 184,3000
ALR0524 105,0000 87,8500
CAP0618 100,2000 78,2600