Notowania

BZW0717

Nazwa emitenta BZ WBK
Data autoryzacji2014-08-01
Data pierwszego notowania2014-08-01
Data wykupu2017-07-17
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)475 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)2.81
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)10,32
Strona www emitenta www.bzwbk.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200