Notowania

BSTL320

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2016-03-18
Data pierwszego notowania2016-03-18
Data wykupu2020-03-04
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)40 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.53
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,38
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0622 100,1000 0,0000
SIE1123 104,0500 0,0000
KRU0921 101,2100 0,0000