BST1218

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2016-04-26
Data pierwszego notowania2016-04-26
Data wykupu2018-12-18
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)6 770 400,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.83
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,12
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Drukuj