Notowania

BST1218

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2016-04-26
Data pierwszego notowania2016-04-26
Data wykupu2018-12-18
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)6 770 400,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.83
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,16
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
KR10621 100,8900 287,8600
KRU0921 100,6400 213,9900
GHE0320 99,8000 178,3500