Notowania

BST1018

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2014-11-13
Data pierwszego notowania2014-11-13
Data wykupu2018-10-30
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)50 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,05
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400