Notowania

BST0820

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2015-10-02
Data pierwszego notowania2015-10-02
Data wykupu2020-08-28
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)60 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.33
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,44
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000