Notowania

BST0319

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2015-03-20
Data pierwszego notowania2015-03-20
Data wykupu2019-03-10
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)35 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.03
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,26
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100