Notowania

BSL0525

Nazwa emitenta BS LIMANOWA
Data autoryzacji2015-07-03
Data pierwszego notowania2015-07-03
Data wykupu2025-05-15
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)5 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.8
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)22,36
Strona www emitenta www.bs.limanowa.pl

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 387,7300
LCC0521 100,0500 289,1400
GHE0720 100,0000 106,4800