Notowania

BSL0521

Nazwa emitenta BS LIMANOWA
Data autoryzacji2011-05-31
Data pierwszego notowania2011-05-31
Data wykupu2021-05-13
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)10 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)18,44
Strona www emitenta www.bs.limanowa.pl

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 98,8300 489,2100