Notowania

BS20118

Nazwa emitenta BEST II NS FIZ
Data autoryzacji2014-10-24
Data pierwszego notowania2014-10-24
Data wykupu2018-01-17
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)20 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,23
Strona www emitenta www.tfibest.com.pl

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200