Notowania

BRA0519

Nazwa emitenta BRASTER
Data autoryzacji2016-12-28
Data pierwszego notowania2016-12-28
Data wykupu2019-05-29
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)10 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)2,45
Strona www emitenta www.braster.eu

 

Data: 2017-03-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 417 62
Wartość emisji 65,93 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 687,2900
PKN0418 100,7500 492,8700
GNB0518 99,5000 482,1700