Notowania

BRA0519

Nazwa emitenta BRASTER
Data autoryzacji2016-12-28
Data pierwszego notowania2016-12-28
Data wykupu2019-05-29
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)10 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.5
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)3,21
Strona www emitenta www.braster.eu

 

Data: 2017-04-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 425 63
Wartość emisji 66,82 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0000 387,7300
LCC0521 100,0500 289,1400
GHE0720 100,0000 106,4800