BOS0724

Nazwa emitenta BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
Data autoryzacji2014-08-08
Data pierwszego notowania2014-08-08
Data wykupu2024-07-11
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)150 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.11
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)15,65
Strona www emitenta www.bosbank.pl

 

Drukuj