Notowania

BOD0521

Nazwa emitenta BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
Data autoryzacji2011-07-13
Data pierwszego notowania2011-07-13
Data wykupu2021-05-18
Wartość nominalna (PLN)10 000,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)6.16
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)222,77
Strona www emitenta www.bosbank.pl

 

Data: 2017-03-28
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-28
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MUR1018 101,1000 0,0000
CAP0419 100,1500 0,0000
CAP0617 100,3500 0,0000